طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه اداری تجاری نظام الملک
پروژه خواجه نظام الملک :
در دست اجرا
1394/05/15
1396/07/11
پروژه خواجه نظام الملک
KHAJE NEZAM 960711 5
KHAJE NEZAM 960711 4
KHAJE NEZAM 960711 3
KHAJE NEZAM 960711 2
KHAJE NEZAM 960711 1
کار فرما

این پروژه با کاربری تجاری – اداری در زمینی به مساحت 392 مترمربع در قالب مشارکت با شهرداری واقع در خیابان خواجه نظام الملک اصفهان تعریف شده است

اهداف طرح

زمانبندی طرح
از شروع پروژه 20 ماه
فعالیت های اجرایی

موقعیت جغرافیایی

map 1

اطلاعات تماس پیمانکاران

نحوه سرمایه گذاری

توضیحات
پروژه تجاری اداری خیابان خواجه نظام الملک :

این پروژه با کاربری تجاری – اداری در زمینی به مساحت 392 مترمربع در قالب مشارکت با شهرداری واقع در خیابان خواجه   نظام الملک اصفهان تعریف شده است. زیربنای کل پروژه 1996 مترمربع و زیربنای مفید آن 1073 مترمربع در 3 طبقه روی همکف و یک زیرزمین و در 12 واحد اداری و 2 واحد تجاری طراحی شده است. در حال حاضر پروژه در مرحله اسکلت بتنی می باشد .

تغییرات

پروژه اداری تجاری نظام الملک
معرفی پروژه
پروژه تجاری اداری خیابان خواجه نظام الملک :

این پروژه با کاربری تجاری – اداری در زمینی به مساحت 392 مترمربع در قالب مشارکت با شهرداری واقع در خیابان خواجه   نظام الملک اصفهان تعریف شده است. زیربنای کل پروژه 1996 مترمربع و زیربنای مفید آن 1073 مترمربع در 3 طبقه روی همکف و یک زیرزمین و در 12 واحد اداری و 2 واحد تجاری طراحی شده است. در حال حاضر پروژه در مرحله اسکلت بتنی می باشد .