طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه مسکونی بهار آزادی
بهار آزادی
در دست اجرا
1394/06/05
1396/07/11
پروژه بهار آزادی
BAHAR 960711 5
BAHAR 960711 4
BAHAR 960711 3
BAHAR 960711 2
BAHAR 960711 1
BAHAR 960711 8
BAHAR 960711 7
BAHAR 960711 6
کار فرما
این پروژه در قالب مشارکت با شخص حقیقی در زمینی به مساحت 1080 مترمربع واقع در خیابان بهارآزادی واقع در چهارباغ بالا اصفهان تعریف شده است.
اهداف طرح
ساخت واحد های لوکس و تولید مسکن و بازگشت سرمایه با سود مناسب
زمانبندی طرح

زمان اجراء طرح : 1394/06/05

زمان پایان طرح : 1396/09/05


فعالیت های اجرایی
در حال اتمام اسکلت
موقعیت جغرافیایی
اطلاعات تماس پیمانکاران

نحوه سرمایه گذاری
مشارکت با بخش خصوصی
توضیحات

پروژه مسکونی بهار آزادی :

این پروژه در قالب مشارکت با شخص حقیقی در زمینی به مساحت 1080 مترمربع واقع در خیابان بهارآزادی واقع در چهارباغ بالا اصفهان تعریف شده است. درصد سهم شرکت در این پروژه 60% بوده و این پروژه با مساحت زیربنای کل 5343 مترمربع و زیربنای مفید 3200 مترمربع در 5 طبقه روی همکف و 2 طبقه پارکینگ طراحی شده است

تغییرات

پروژه مسکونی بهار آزادی
معرفی پروژه

پروژه مسکونی بهار آزادی :

این پروژه در قالب مشارکت با شخص حقیقی در زمینی به مساحت 1080 مترمربع واقع در خیابان بهارآزادی واقع در چهارباغ بالا اصفهان تعریف شده است. درصد سهم شرکت در این پروژه 60% بوده و این پروژه با مساحت زیربنای کل 5343 مترمربع و زیربنای مفید 3200 مترمربع در 5 طبقه روی همکف و 2 طبقه پارکینگ طراحی شده است