طرح ها و پروژه های - نمایش طرح

پروژه مسکونی فرشته-یزد
پروژه فرشته یزد
در دست اجرا
1392/12/20
1396/07/11
پروژه فرشته یزد1
FERESHTE YAZD 960711 6
FERESHTE YAZD 960711 5
FERESHTE YAZD 960711 4
FERESHTE YAZD 960711 3
FERESHTE YAZD 960711 2
FERESHTE YAZD 960711 1
کار فرما
زمین این پروژه به مساحت 4040 مترمربع در خیابان تیمسار فلاحی صفائیه یزد با موقعیتی مناسب توسط شرکت خریداری گردید .
اهداف طرح
ساخت واحد های مسکونی و تولید مسکن
زمانبندی طرح

تاریخ اجراء طرح :1392/12/20

تاریخ اتمام طرح :1395/12/20


فعالیت های اجرایی
در حال اتمام نازک کاری
موقعیت جغرافیایی

اطلاعات تماس پیمانکاران

نحوه سرمایه گذاری
مالکیت کامل شرکت
توضیحات

 پروژه مسکونی فرشته یزد :

زمین این پروژه به مساحت 4040 مترمربع در خیابان تیمسار فلاحی صفائیه یزد با موقعیتی مناسب  توسط شرکت خریداری گردید. زیربنای کل پروژه 15462 و زیربنای مفید آن 9164 مترمربع در 6 طبقه روی پیلوت با 2 طبقه پارکینگ و48 واحد مسکونی و با معماری نوین توسط شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن  طراحی شده است . در حال حاضر پروژه در مرحله اجرای سفتکاری و تاسیسات می باشد.

تغییرات

پروژه مسکونی فرشته-یزد
معرفی پروژه

 پروژه مسکونی فرشته یزد :

زمین این پروژه به مساحت 4040 مترمربع در خیابان تیمسار فلاحی صفائیه یزد با موقعیتی مناسب  توسط شرکت خریداری گردید. زیربنای کل پروژه 15462 و زیربنای مفید آن 9164 مترمربع در 6 طبقه روی پیلوت با 2 طبقه پارکینگ و48 واحد مسکونی و با معماری نوین توسط شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن  طراحی شده است . در حال حاضر پروژه در مرحله اجرای سفتکاری و تاسیسات می باشد.