فروش 2 واحد لوکس مجتمع مسکونی سایدا

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در نظر دارد 2 واحد لوکس و مجلل مجتمع مسکونی سایدا ( سایه مادر ) که متعلق به شرکت واسپاری آباد مسکن میباشد را با هماهنگی این شرکت به متقاضیان واجد شرایط واگذار و بفروش برساند . لطفا جهت اطلاعات از نحوه فروش این 2 واحد با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید .

سرکار خانم نکوئی (  کارشناس فروش شرکت واسپاری آباد مسکن  : 8442  176  0919

آقای امینی ( کارشناس فروش شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ) : 5726  729  0913

سایدا 3
سایدا 2
سایدا 1