کلیاتی درباره شرکت

 logo   

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود درتاریخ 1385/4/10به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 27491 مورخ 1385/4/10در اداره ثبت شرکتهای منطقه اصفهان به ثبت رسیده ،در تاریخ 1392/12/25بر اساس مصوبه مجمع عمومی    فوق العاده مورخ 1392/03/25نوع شرکت به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1393/02/02در فرابورس ایران پذیرفته شد و تحت شماره 11249 نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت گردیده است . درحال حاضراین  شرکت به عنوان یکی از شرکتهای گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی شرکت (بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1393/02/13) اصفهان ، خیابان استانداری ، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر ، ( خورشید سابق ) کوچه شهید عمرانی می باشد .

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه، به شرح زیر می‌باشد :

 تهیه زمین واموال غیرمنقول(عرصه و اعیان)اعم از خرید یا اجاره یا تملک از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه‌های ساختمانی، مطالعه و طراحی و اجرای طرحها و پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی، انجام کارهای مقاطعه کاری، قبول مشاوره و نظارت و اجراء و انجام کارها و پروژه‌های ساختمانی به صورت پیمانکاری یا امانی ، تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی ، خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی، جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها، دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی، هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت می باشد .

logo2

روزنامه ها و خبرگزاری ها

ارتباط با ما

  • آدرس : اصفهان - خیابان استانداری - کوی عمرانی ( شماره 13 )
  • کدپستی : 73613-81467
  • تلفن : 210 09 322 - 921 09 322 - 031
  • تلفن دفتر فروش : 24 111 322 - 031
  • فاکس : 31 195 322 - 031
  • پست الکترونیکی : Esfahan@hic-iran.com
  • فاکس دفتر مدیریت : 68 203 322 -031
  • https://www.instagram.com/zayandehrood.maskanco.ir/

Esfahan@hic-iran.com
info@hic-iran.com