فرم اعلام آمادگی جهت تامین مصالح ساختمانی

مشخصات عمومی
نوع مصالح قابل تامین