پروژه مسکونی نهضت ملی شهرکرد
این پروژه با زیر بنای ناخالص 81477 متر مربع به صورت پیمانکاری در قالب طرح نهضت ملی و در 16 بلوک 24 واحدی و 11 بلوک 12 واحدی و یک بلوک 18 واحدی در محله 34 شهرکرد تعریف شده که مجموعاً 534 واحد مسکونی با میانگین متراژ مفید 98 متر مربع را شامل می شود . عملیات خاکبرداری این پروژه در پائیز 1400 آغاز شده و پیش بینی می گردد ظرف مدت دو سال کلیه عملیات ساخت و محوطه سازی به پایان برسد ، درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه در تاریخ 1402/02/12بالغ بر 25 % برآورد شده است .

این پروژه با زیر بنای ناخالص 81477  متر مربع به صورت پیمانکاری در قالب طرح نهضت ملی و در 16 بلوک 24 واحدی و 11 بلوک 12 واحدی و یک بلوک 18 واحدی در محله 34 شهرکرد تعریف شده که مجموعاً 534 واحد مسکونی با میانگین متراژ مفید 98 متر مربع را شامل می شود . عملیات خاکبرداری این پروژه در پائیز 1400 آغاز شده و پیش بینی می گردد ظرف مدت دو سال کلیه عملیات ساخت و محوطه سازی به پایان برسد ،
درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه در تاریخ 1402/02/12بالغ بر 25 % برآورد شده است .

شهرکرد اصلاحی

22330 متر مربع
7 درصد تا تاریخ 5 دیماه
81477 متر مربع ( ناخالص )
28 بلوک
8 طبقه
534 واحد
51810 متر مربع
دارد
دارد
بتنی ( تیرچه و بلوک )
آجر نما
پکیج و رادیاتور
کولر آبی
1
3
2
اطلاعات نهضت ملی شهرکرد

روزنامه ها و خبرگزاری ها

ارتباط با ما

  • آدرس : اصفهان - خیابان استانداری - کوی عمرانی ( شماره 13 )
  • کدپستی : 73613-81467
  • تلفن : 210 09 322 - 921 09 322 - 031
  • تلفن دفتر فروش : 24 111 322 - 031
  • فاکس : 31 195 322 - 031
  • پست الکترونیکی : Esfahan@hic-iran.com
  • فاکس دفتر مدیریت : 68 203 322 -031
  • https://www.instagram.com/zayandehrood.maskanco.ir/

Esfahan@hic-iran.com
info@hic-iran.com