پروژه های در دست اجراء

پروژه موژان ( گل نرگس )
پروژه تجاری فیروزه ( چهار باغ بالا )
پروژه مسکونی باوان ( باغ جنت )

پروژه های در دست اجراء

res 2 16
 
 
res3 2
res3 1
res 2 20res3 7
res 2 19
res 2 18
res 2 17
 

روزنامه ها و خبرگزاری ها

ارتباط با ما

  • آدرس : اصفهان - خیابان استانداری - کوی عمرانی ( شماره 13 )
  • کدپستی : 73613-81467
  • تلفن : 210 09 322 - 921 09 322 - 031
  • تلفن دفتر فروش : 24 111 322 - 031
  • فاکس : 31 195 322 - 031
  • پست الکترونیکی : Esfahan@hic-iran.com
  • فاکس دفتر مدیریت : 68 203 322 -031
  • https://www.instagram.com/zayandehrood.maskanco.ir/

Esfahan@hic-iran.com
info@hic-iran.com